تئوری حسابداری جلد 2 هندریکسن (پارسائیان) صفار

کد شناسه :92624
تئوری حسابداری جلد 2 هندریکسن (پارسائیان) صفار

در این کتاب یک چارچوب مرجع کلی ارائه شده که خواننده می تواند با استفاده از آن بسیاری از تئوری های حسابداری مالی و شیوه های عملی ا مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد.این چارچوب در برگیرنده تعداد زیادی تئوری می شود. این کتاب ترجمه دکتر علی پارسائیان بوده،در انتشارات صفار به چاپ رسیده و در فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات اشراقی به آدرس www.eshraghipub.com موجود می باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر