رويكردهاي پردازش سيگنال هانگ (حيدري) اديبان روز

کد شناسه :77470
رويكردهاي پردازش سيگنال هانگ (حيدري) اديبان روز

ارتباط بي سيم ابزار مهم براي اتصال هر شخصي در هر جايي از جهان و در هر لحظه اي از زمان است. علي رغم اين كه ترويج فن آوري هاي بي سيم مزاياي بسياري را به ارمغان مي آورد، با اين وجود واقعيت غيرقابل انكار اين است كه به دليل ماهيت همه پخشي سيگنال هاي بي سيم، كاربران بيش از پيش در معرض حملات مهاجمان هستند. در اين راستا امنيت ارتباطي بيشتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. كتاب " رويكردهاي پردازش سيگنال براي ارتباط لايه فيزيك امن در سيستم هاي بي سيم چند- آنتني"به بررسي رويكردهاي پردازش سيگنالي كه مي توانند امنيت لايه فيزيكي در سيستم هاي بي سيم چند آنتني را افزايش دهند، مي پردازد. بدين منظور در اين كتاب در فاز انتقال داده، تكنيك هاي پيش كدگذاري شكل دهي پرتوي امنيت به منظور تقويت سيگنال در مقصد مورد استفاده قرار مي گيرند و كيفيت كانال شنودگر نيز بررسي مي شود. علاوه بر اين به منظور تخريب سيگنال دريافتي در شنودگر، نويز مصنوعي همراه با انتقال سيگنال اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين در سناريوهايي كه چند آنتن نمي توانند در يك تك پايانه قرار گيرند، استفاده از تكنيك هاي مورد مطالعه به سيتم هاي رله يا آنتني توزيع شده تعميم داده شده است. در مورد تخمين كانال، طرح تخمين كانال تبعيض آميز، كه از طراحي نويز سيگنال هاي آموزش به كمك نويز مصنوعي جهت افزايش اختلاف بين كيفيت سيگنال مؤثر در مقصد و شنودگر بهره برداري مي كند، بررسي شده است. اين كتاب در فروشگاه اينترنتي اشراقي www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر