مديريت انگيزش (ممتاز) مهربان نشر

کد شناسه :68734
مديريت انگيزش (ممتاز) مهربان نشر

در كتاب حاضر، نگارنده به بيان نگره‌هاي مهمي كه در مديريت انگيزش مطرح هستند، بخصوص مدل‌هاي مفاهيم مرتبط و كاربرد مدل‌ها و مفاهيم پرداخته است. با توجه به ماهيت و هدف اين كتاب در شرح مطالبه برخوردي جامع و كلي صورت پذيرفته و هدف بر آن بوده است كه مطالب مرتبط با انگيزش به شيوه‌اي جديدتر از قبل طرح شوند. در اين كتاب تلاش شده است تا ماهيت و چيستي انگيزش و نگره‌ها، مدل‌هاي انگيزش، چالش‌هايي كه براي مدل‌ها و مفاهيم در حوزه عمل و كاربرد ايجاد مي‌گردد، انگيزش از ديدگاه اسلام و درنهايت انگيزش از منظر پزشكي موردبررسي قرار بگيرد.اين كتاب تاليف حسين ممتاز بوده ،توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب اشراقي آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر