• "" را در عنوان جستجو کن
  • "" را در ناشر جستجو کن
  • "" را در نوبت چاپ جستجو کن
  • "" را در رده سني جستجو کن
  • "" را در تيراژ جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن
  • "" را در سايز جستجو کن
  • "" را در سايز جستجو کن
  • "" را در سايز جستجو کن
  • "" را در سايز جستجو کن

سرویس ارسال اکسپرس

گروه محصولات

عرضه «تَن‌ها» در کتابفروشی‌ها/روایتی از تنهایی آدم‌ها

1403/03/19 شنبه

در این کتاب شخصیت محوری داستان یک زن است که با آشفتگی ذهنی مواجهه است که نویسنده در آن به دنبال انتقال همین آشفتگی‌های برآمده از تنهایی است به خصوص وقتی که لیلی به عنوان راوی اول شخص وارد داستان می‌شود و قسمت‌هایی از تک‌گویی لیلی بُلد می‌شوند، قسمت‌هایی ایتالیک و قسمت‌هایی با فونت ساده روایت می‌شوند.

انصراف از نظر