پشتیبانی : info@eshraghipub.com
پیگیری سفارش : 09194400070
  • "" را در عنوان جستجو کن
  • "" را در ابعاد خارجي جستجو کن
  • "" را در طول بند جستجو کن
  • "" را در وزن جستجو کن
  • "" را در توضيحات تكميلي جستجو کن
  • "" را در مولف جستجو کن
  • "" را در مترجم جستجو کن

سرویس ارسال اکسپرس

تشریح مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2
تشریح مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2

کتاب تشریح مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2. دانشجویی در پایان نامه ی خود در صدد مقایسه میزان مهارت های انسانی مدیران در دو سطح عملیاتی و میانی است. بدین منظور از بین مدیران سطح میانی یک نمونه 10 تایی انتخاب کرده که میانگین مهارت انسامی آنها 45 و انحراف معیار آن 10 است. میانگین و انحراف معیار یک نمونه 15 نفره از مدیران سطح عملیاتی به ترتیب 52 و 14 است.توزیع مهارت انسانی در هر سطح خطای 2 درصد میانگین مهارت انسانی را در دو سطح میانی و عملیاتی مقایسه کنید..... فهرست مطالب: فصل نهم : نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری فصل دهم: تخمین آماری فصل یازدهم : آزمون فرض آمای فصل دوزدهم: تحلیل واریانس فصل سیزدهم : ر گرسیون خطی ساده و همبستگی فصل چهاردهم :رگرسیون چندگانه و غیر خطی فصل پانزدهم : کاربردهای آزمون کای مربع در مدیریت فصل شانزدهم : روش های ناپارامتری فصل هفدهم : تجزیه و تحلیل سری های زمانی و مدل های پیش بینی فصل هجدهم: نظریه تصمیم این کتاب در فروشگاه اینترنتی اشراقی www.eshraghipub.com موجود می باشد.

ناشر :
عنوان :
تشریح مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2
شابک :
9780000926654
قطع :
وزیری
نوع چاپ :
تک رنگ
تيراژ :
1000
ويرايش :
دوم
نوبت چاپ :
هشتم
تعداد کل صفحات :
239
زمان چاپ :
1394
نوع جلد کتاب :
شومیز
وزن :
321
وضعيت چاپ :
موجود در بازار