مدیریت رفتار سازمانی بین المللی آدلر (الوانی) صفار ویرایش پنجم

کد شناسه :92414
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی آدلر (الوانی) صفار ویرایش پنجم

با ورود به قرن بیست و یکم و توسعه فعالیت سازمان های چند ملیتی در سرتاسر دنیا و اهمیت توجه به مدیریت سازمان ها در این عرصه،مترجمان برآن شدند تا کتابی را در زمینه اصول رفتار سازمانی بین المللی در اختیار علاقمندان و دانش پژوهان قرار دهند.محتوا این کتاب دیدگاهی جامع،پژوهش محور، یکپارچه و بین المللی ازمدیریت افراد درآن سوی مرزها اراده می دهد.امروزه مدیران خواهان کاهش پیچیدگی جهانی و پذیرش سهولت جهانشمول بودن نیستند.آنها دیگر فکر نمی کنند فقط یک راه برتر وجود دارد.خوشبختانه آموخته ایم که پیچیدگی جهانی غیر قابل پیش بینی و تصادفی نیست. این کتاب ترجمه دکتر مهدی الوانی،دکتر بهروز پورولی و اکرم نوری بوده و توسط انتشارات صفار به چاپ رسیده و در فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات اشراقی به آدرس www.eshraghipub.comموجود می باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر