حساب ديفرانسيل جلد 1 قسمت 2 آدامز ويرايش 7 (جمشيدي) صفار

کد شناسه :85610
حساب ديفرانسيل جلد 1 قسمت 2 آدامز ويرايش 7 (جمشيدي) صفار

براي بررسي تغيير كمياب نياز به اعمال رياضي جديدي داريم كه فراتر از اعمال جبري جمع تفريق ضرب تقسيم توان و ريشه باشد اين اعمال جديد توسط حساب ديفرانسيل و انتگرال معرفي مي شوند اين كتاب مشتمل بر هفده فصل شامل فصول حد و پيوستگي مشتق توابع متعالي كاربردهاي بيشتري ار مشتق انتگرال مخروط ها منحني هاي پارامتري و قطبي دنباله ها و سريهاي تواني بردارهاي هندسي در دستگاه سه بعدي و غيره مي باشد اين كتاب تاليف آدامز و اسكيس ترجمه فرزين حاجي جمشيدي هوشمند سردار علي اسلامي خوزاني مهرداد آزادي بوده و توسط انتشارات صفار به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر