مباني زمين شناسي مهندسي (قاضي فرد) جهاد دانشگاهي اصفهان

کد شناسه :81582
مباني زمين شناسي مهندسي (قاضي فرد) جهاد دانشگاهي اصفهان

اين كتاب به طور اختصاصي براي دانشجويان مهندسي عمران كه كار خود را بدون اطلاعات زمين شناسي آغاز مي نمايند ولي نياز به درك شرايط زمين و فرآيندهاي زمين شناسي دارند تهيه شده است. كليه مطالب بصورت فصول مجزا همراه با اشكال، جداول و تاريخچه حوادق و بصورت قسمت هاي مختصر و نه بصورت طواني ارائه شده است. اين سبك بسيار كمك مي نمايد كه مطالب سهل الوصول باشد و خواننده براحتي و با اندكي كاوش مطالب مورد نياز خود را پيدا نمايد. دكتر والت هم، از مدرسين با سابقه در رشته زمين شناسي مهندسي در دانشكده مهندسي عمران در دانشگاه ناتينگهام ترنت در انگلستان مي باشد. اين كتاب در فروشگاه اينترنتي اشراقي www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر