مباني فيزيك جلد 1 هاليدي ويرايش 10 (2014) صفار

کد شناسه :77752
مباني فيزيك جلد 1 هاليدي ويرايش 10 (2014) صفار

اين كتاب شامل فصل هاي زير مي باشد:1- اندازه گيري2- حركت در راستاي خط راست 3-بردارها 4-حركت در دوبعد و سه بعد 5- نيرو و حركت -1 6- نيرو و حركت -2 7- انرژي جنبشي و كار 8- انرژي پتانسيل و پايستگي انرژي 9- مركز جرم و اندازه حركت خطي 10 -چرخش11 -غلتش،گشتاور و اندازه گيري حركت زاويه اي12 -تعادل و كشساني 13 -گرانش 14-دما،گرما و قانون اول ترموديناميك 15-نظريه جنبشي گازها 16-انتروپي و قانون دوم ترموديناميك اين كتاب ترجمه محمد رضا جليليان نصرتي-محمد عابديني-مجتبي پرهيزكار-روح الله خليلي بروجني شده توسط اتشارات صفار به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر