مبانی مدیریت منابع انسانی دسلر (پارسائیان) دفتر پژوهشهای فرهنگی

کد شناسه :77657
مبانی مدیریت منابع انسانی دسلر (پارسائیان) دفتر پژوهشهای فرهنگی
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر