تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) هندرسن (قره باغیان) خدمات فرهنگی رسا

کد شناسه :77303
تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) هندرسن (قره باغیان) خدمات فرهنگی رسا

اقتصاد از جمله علومی است که تعریف دقیقی از آن در دست نیست. حدود علم اقتصاد دائماً در حال تغییر است و تعاریف این حدود، موضوع مجادلات بسیاری در بین اقتصاددانان است. در یکی از تعاریف بسیار رایج در اقتصاد که بیشتر از دیگر تعاریف آن جنبه عمومی دارد، این است که اقتصاد، علم استفاده از منابع محدود به منظور تولید حوایج بشری است. در علم اقتصاد تجزیه و تحلیل های نظری (تئوریک) با بررسی های تجربی ادغام می شوند. این کتاب در فروشگاه اینترنتی اشراقی www.eshraghipub.com موجود میباشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر