مديريت راهبردي برند اليوت (روستا) سازمان مديريت صنعتي

کد شناسه :76945
مديريت راهبردي برند اليوت (روستا) سازمان مديريت صنعتي

مديريت راهبردي برند، بحث مديريت برند را از ديدگاهي تركيبي از چشم اندازهاي روانشناسي و فرهنگي مي‌نگرد. اين رويكرد، دانشجويان را با مكانيزم موضوع آشنا مي‌كند و آن‌ها را قادر مي‌سازد با مضمون دروني آن ارتباط برقرار كنند. اين كتاب مفاهيم سنتي‌تربرند از قبيل دارايي و جاي‌گيري برند را در اين چارچوب نوآورانه با يكديگر در مي آميزد. همچنين اين چارچوب اجازه مي دهد، با توجه به خريدهايي كه نياز عملكردي را پاسخ مي‌دهند و به فرايندهاي تصميم‌گيري احساسي منجر مي‌شوند، نگرش برند به بخش‌هاي‌عملكردي و احساسي تقسيم شود. اين كتاب ترجمه احمد روستا توسط انتشارات سازمان مديريت صنعتي به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب اشراقي آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر