نشانه شناسي بازاريابي اسوالد (خيري) فوژان

کد شناسه :68086
نشانه شناسي بازاريابي اسوالد (خيري) فوژان

يكي از عمده ترين تحولات اجتماعي در عصر حاضر پيچيدگي فرآيند ارتباطات جند بعدي بودن و چند معنا بودن پديده هاي اجتماعي است.بدين مفهوم كه بر ساخته بودن مفاهيم و مصاديق اجتماعي ما را ناگزير كي سازد تا نتوانيم در مورد استنباط ها و ادراكات مختلف از يك پديده واحد قضاوت كنيم. اين كتاب ترجمه بهرام خيري بوده توسط انتشارات فوژان به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر