نظریه ی سازمان نگاه های فرانظری جلد 2 سوکاس (کاظمی) سمت

کد شناسه :67138
نظریه ی سازمان نگاه های فرانظری جلد 2 سوکاس (کاظمی) سمت

"نظریه سازمان" در معنای اخص آن یکی از زایاترین حوزه های نظریه پردازی و اندیشه ورزی نظری در قلمروی "مطالعات سازمان و مدیریت" است.این حوزه حتی گاه،بر خلاف کلیت گرایش "مصرف کننده" رشته،در جهت "تولید و ارائه"نظریه فعالیت کرده است.این کتاب براساس رشته نظریه سازمان به منزله علم پایه گذاری شده است،نه بر اساس پدیده ها و نظریه های سازمانی،از این رو،مولفان کوشیده اند نظریه سازمان را در قالب یک مقدمه و چهارفصل از چهار نگاه مختلف به علم (اثباتی،تفسیری،انتقادی و پست مدرن) تشریح و تبیین کنند.بر اساس هریک از نگاه ها مشخص می شود رشته نظریه سازمان چگونه علمی است،چه دستور کاری دارد و باید با چه دستور کاری به پیش برود.این کتاب ترجمه دکتر حسین کاظمی و دکتر حسن دانائی فرد بوده و توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده و در فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات اشراقی به آدرس www.eshraghipub.com موجود می باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر