برنامه ريزي و مديريت شهري با رويكرد چشم اندازسازي شهري (دنيامالي) كيان رايانه

کد شناسه :66650
برنامه ريزي و مديريت شهري با رويكرد چشم اندازسازي شهري (دنيامالي) كيان رايانه
 • ناشر :
 • عنوان :
  برنامه ريزي و مديريت شهري با رويكرد چشم اندازسازي شهري (دنيامالي) كيان رايانه
 • قطع :
  وزيري
 • نوع چاپ :
  تك رنگ
 • تيراژ :
  300
 • مولف :
 • نوبت چاپ :
  اول
 • تعداد کل صفحات :
  263
 • زمان چاپ :
  1396
 • نوع جلد کتاب :
  شوميز
 • وزن :
  397
 • وضعيت چاپ :
  موجود در بازار
 • قيمت :

بررسي روندهاي شهرنشيني و مديريت شهري كشور در طول چند دهه اخير نشان مي دهد كه: رشد فزاينده شهرنشيني، شكل گيري محلات نابسامان شهري در قالب بافتهاي فرسوده و سكونت گاه هاي غيررسمي، متعدد و متكثر شدن نيازهاي شهروندان، ضرورت دستيابي به درآمدهاي پايدار شهري، توجه به ظرفيت هاي اجتماعي نهادي، پراكنده روي شهري و ضرورت مديريت پيامدهاي آن، شناسايي و بسيج منابع توسعه شهري، چندوجهي شدن مسائل شهري، ضرورت كنترل آلودگي ها و مديريت صبانت منابع همگي گوياي اين واقعيت است كه بازبيني روشها و الگوهاي مديريت و برنامه ريزي يك مولفه مهم در تحقق اهداف توسعه پايدار شهري در شرايط كنوني كشور مي باشد. در همين راستا طرح هاي توسعه شهري لازم است رويكرد راهبردي - مشاركتي و حضور حداكثري بازيگران و ذي مدخلان شهري را فراهم سازند، موضوع تهيه طرح چيزي جدا از اجراي آن نيست و لذا توانمندسازي نظام تصميم سازي و تصميم گيري يك موضوع مهم مي باشد و بالاخره بسترسازي براي تحقق طرح هاي فرادست بويژه سند توسعه چشم انداز و ساير سياست ها از جمله بروندادهاي طرح هاي توسعه و نظام مديريت كارآمد شهري تلقي مي? شود.بنابراين الگوهاي جديدي كه در دستور كار قرار گرفته بويژه طرح هاي راهبردي توسعه? شهري (CDS) كه از حدود يك دهه اخير بتدريج در مد بتدريج در محافل دانشگاهي و سپس اجرايي كه رواج پيدا كرده رويكرد م ي تواند به تقويت همگرايي هاي سياستگذاري، ارت تاته نشين شد كه من به شما برنده به جهان - ، د تاريخه ، همه منه . .مديريت هماهنگ، رفع مسائل اصلي شهري، ايجاد همه انلاين - محمد بن عبد ربه دست هاي اجرايي، هم افزايي و بهبود عملكردها را بدنبال داشته باشد، با تمام مزيت هاي من ارزيابي طرح هاي متعدد تهيه شده نشان مي دهد كه نقدهايي بر آنها وارد است و لازم اس. انتظاراتي را تعريف نمود كه به نوعي بتواند ضمن رفع نواقص قبلي، قابليت آنها را براي برقراري در نواقص ؟ ، رفع مسائل اصلي شهري، ايجاد همگرايي و وحدت رويه ارتقا بخشد.اين كتاب تاليف رحيم سرور بوده ، توسط انتشارات دانشگاهي كيان به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر