گروه های تمرکز کروگر (کوشازاده) مهربان نشر

کد شناسه :66271
گروه های تمرکز کروگر (کوشازاده) مهربان نشر

روشی که با وجود قوت ها و مزایای گسترده، در جوامع دانشگاهی و سازمانی کمتر مورد شناخت و بهره برداری قرار گرفته است. در این کتاب خودآموز، بسترها، رویکردها، نمونه های کاربردی و مباحث مرتبط با تدوین و اجرای این روش، به شکل دقیق و روشن برای مخاطبان متنوع (علمی-عملی و خصوصی-دولتی) در 14 فصل تشریح شده است. موضوعات اصلی کتاب عبارت اند از: حوزه‌های کاربردی و الگوهای اجرای مصاحبه گروه تمرکز؛ چگونگی تدوین و اجرای پرسش‌های مصاحبه؛ نقش مشارکت‌کنندگان و اداره‌کننده‌های جلسه و نحوه گزینش آن‌ها؛ چگونگی و انواع روشی های تحلیل و گزارش‌نویسی جلسه مصاحبه؛ انواع رویکردهای دانشگاهی، بازارمحور، دولتی-غیرانتفاعی و مشارکتی؛ ملاحظات گروه تمرکز با افراد خاص و غیر بزرگسال، در سطح فردی، سازمانی، بین‌المللی و بین فرهنگی؛ گروه تمرکز تلفنی و اینترنتی؛ و چگونگی احراز اعتبار روش پژوهش سفارش‌ها گروه تمرکز.این کتاب ترجمه سید علی کوشا زاده بوده ، توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ رسیده و در فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات اشراقی آدرس www.eshraghipub.com موجود می باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر