داده كاوي كاربردي با r (مرادي) كيان رايانه

کد شناسه :66123
داده كاوي كاربردي با r (مرادي) كيان رايانه
 • ناشر :
 • عنوان :
  داده كاوي كاربردي با r (مرادي) كيان رايانه
 • قطع :
  وزيري
 • نوع چاپ :
  تك رنگ
 • تيراژ :
  1000
 • مولف :
 • نوبت چاپ :
  اول
 • تعداد کل صفحات :
  367
 • زمان چاپ :
  1396
 • نوع جلد کتاب :
  شوميز
 • وزن :
  524
 • وضعيت چاپ :
  موجود در بازار
 • قيمت :

در حالي كه بيش از دو دهه از مطرح شدن اصول و مفاهيم دادهكاوي ميگذرد، به جرات ميتوان گفت كه اكنون در دوران شكوفايي و اوج كاربردهاي آن هستيم. در واقع، در سالهاي اخير و در روبهرويي با حجم بسيار زيادي از دادهها در حوزههاي مختلف كاري، استفاده از دادهكاوي بهعنوان يكي از الزامات فرايندهاي علمي، پژوهشي و تجاري مطرح شده است. بر اين اساس، به ندرت ميتوان فرايندها و پروژههاي مختلف پژوهشي و تجاري را يافت كه از مزيتهاي پرشمار دادهكاوي بهرهاي نجسته باشند. در پي اين اقبال عمومي به استفاده از روشهاي دادهكاوي، يكي از مسايل و چالشهاي مهم، البته از ديدگاه فني و كارشناسان علوم رايانه، چگونگي پيادهسازي الگوريتمها و روشهاي دادهكاوي و اعمال آنها بر مجموعههاي دادهاي بوده و ميباشد. اگرچه بسياري از زبانهاي برنامهنويسي و سيستمهاي بانكهاي اطالعاتي، امكانات و تسهيالتي را براي انجام فرايندهاي دادهكاوي فراهم مينمايند، اما بهكارگيري ابزارهاي اختصاصي كه بهصورت قابل قبولي از گامهاي مختلف فرايند دادهكاوي پشتيباني كند، يكي از خواستههاي منطقي جامعه كاربري ميباشد. بر همين اساس، ابزارها و زبانهاي برنامهنويسي متعددي معرفي شدهاند، ولي آنچه در طي سالهاي اخير توجهات را به صورت گستردهاي به خود جلب كرده است، زبان R ميباشد. آنچه اين زبان برنامهنويسي را از ساير رقبايش متمايز ميسازد، قابليتهاي تعبيه شده در آن به عنوان زباني براي انجام محاسبات و تحليلهاي آماري است. از اينرو، ميتوان اين زبان برنامه نويسي را يك ابزار ايدهآل براي انجام فرايندهاي تحليل داده و بهصورت مشخص دادهكاوي دانست. شاهد اين ادعا نيز آمارهاي منتشر شده از سوي منابع معتبر است كه ميزان اقبال باالي متخصصان به اين زبان را تاييد ميكند.اين كتاب تاليف محمد مرادي بوده توسط انتشارات دانشگاهي كيان به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر