نسل سوم بازاريابي كاتلر (ايراني) آريانا قلم

کد شناسه :66082
نسل سوم بازاريابي كاتلر (ايراني) آريانا قلم

نسل سوم بازاريابي از محصول به مشتري و به روح انساني بازاريابي با وجود اين مسايل و ساير تغييرات، نيازمند تفكري دوباره است. مفهوم بازاريابي را مي‌توان مفهومي تعادلي نشات گرفته از متغيرهاي اقتصاد كلان دانست. با تغيير محيط اقتصادهاي كلان، رفتار مصرف‏كننده تغيير مي‌يابد و اين امر بازاريابي را نيز به تغيير رهنمون مي‌سازد. در 60 سال گذشته، بازاريابي از محصول‏محوري (نسل اول بازاريابي) به مشتري‏مداري (نسل دوم بازاريابي) تغيير پيدا كرده و امروزه شاهد آن هستيم كه بار ديگر در پاسخ به تغييرات محيط در حال تحول است ما شاهد گسترش تمركز شركت‌ها از محصول به مشتري و از مشتري به مسائل انساني هستيم. نسل سوم بازاريابي، مرحله‏اي است كه شركت‌ها از مرحله مشتري‏مداري به انسان‏محوري رسيده‌اند، مرحله‏اي كه در آن سودآوري و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها به تعادل رسيده باشد. امروزه شركت‌ها صرفاً واحدي عملياتي و خودكفا در بازار رقابتي نيستند، بلكه شركت با شبكه‌اي از شركاي وفادار شامل كاركنان، توزيع‏كنندگان، فروشندگان و تامين‏كنندگان در تعامل و همكاري است. اگر شركت‌ها شبكه شركاي خود را به دقت برگزينند و اهداف آن‌ها باهم همسو شود و منافع هر يك عادلانه و انگيزه‏بخش باشد، مجموعه شركت و شركايش به قدرتي بزرگ در عرصه رقابت تبديل خواهد شد براي رسيدن به اين هدف، شركت بايد مأموريت‌ها، چشم‏انداز و ارزش‌هاي سازمان خود را با اعضاي گروه به اشتراك گذارد تا همگي بتواند در قالب اتحادي موثر به اهداف خود دست پيدا كنند. در اين كتاب به تشريح اين مسئله خواهيم پرداخت كه چگونه شركت مي‌تواند مأموريت، چشم‏انداز و ارزش‌هاي خود را براي ذينفعان اصلي خود بازاريابي نمايد. شركت منافع خود را با خلق ارزش برتر براي مشتريان و ذينفعان خود كسب مي‌كند. اميد است كه شركت‌ها مشتريان خود را نقطه استراتژيك شروع فعاليت ديده و به تمام جنبه‌هاي انساني، نيازها و نگراني‌هايشان توجه داشته باشند اين كتاب از سه بخش اصلي تشريح شده است. در بخش اول روندهاي كليدي كسب‌وكار كه بازاريابي انسان‏محور را شكل مي‌دهند به طور خلاصه ذكر شده و اصول نسل سوم بازاريابي، پايه‏ريزي مي‏شود.در بخش دوم نشان داده مي‌شود كه شركت چگونه مي‌تواند چشم‏انداز، مأموريت و ارزش‌هاي سازماني خود را براي هر يك از ذينفعان كليدي خود شامل مصرف‏كنندگان، كاركنان، شركاي توزيع و سهام‏داران بازاريابي كند و در بخش سوم تفكرات شركت‌ها در پياده‏سازي نسل سوم بازاريابي در چند موضوع مهم كليدي براي حل مسائل جهاني همچون سلامتي، فقر و پايداري محيط‏زيست و اينكه چگونه شركت‌ها مي‌توانند در اجراي مدل كسب‌وكار انسان محور مشاركت داشته باشند، بيان خواهد شد. در خاتمه و در فصل پاياني، 10 عقيده كليدي نسل سوم بازاريابي با ذكر مثال‌هاي منتخب از شركت‌هايي كه اين مفهوم را در مدل كسب‌وكار خود به كار گرفته‌اند به طور خلاصه بيان مي‌شود. اين كتاب ترجمه حميدرضا ايراني و اصغر رحمتي بوده و توسط انتشارات آريانا قلم به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر