آموزش كاربردي arcgis (پيشرفته) (جوي زاده) كيان رايانه

کد شناسه :65062
آموزش كاربردي arcgis (پيشرفته) (جوي زاده) كيان رايانه

GIS مخفف واژه هاي Geographic Information System و به معني سيستم اطلاعات جغرافيايي است. اين سيستم بستري براي ذخيره، نگه داري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي مي باشد و براي كار همزمان با داده هايي كه وابستگي مكاني (جغرافيايي) و توصيفي دارند، طراحي شده است.براي بهره گيري صحيح از قابليت هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي، در درجه ي اول به درك درستي از آن نياز داريد و سپس بايد با ساختار اطلاعاتي آن آشنا باشيد و از طرفي براي پياده سازي يك سيستم GIS، توجه به ماهيت و ساختار اطلاعات جغرافيايي متشكله ي آن ( كه ركن اساسي هر سيستم GIS را تشكيل داده و توانمندي ها و پتانسيل هاي آن را تعيين مي كند) اجتناب ناپذير است.سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم كامپيوتر محور مي باشد كه به عنوان يك مجموعه ي متشكل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدل هاي پردازش داده، به منظور توليد، ذخيره سازي، نمايش، بازاريابي، پردازش، بهنگام رساني و ... اطلاعات جغرافيايي مربوط به عوارض و پديده هاي مختلف، مورد استفاده قرار گيرد.كتاب حاضر (به همراه كتاب مقدماتي) دربردارنده ي مطالبي نسبتا كامل در خصوص برنامه ي ArcGIS است كه مباحث اشاره شده راه پوشش مي دهد و نياز كاربران اين حوزه راه به طور كامل برطرف مي سازد.اين كتاب تاليف سعيد جوي جواده بوده توسط انتشارات دانشگاهي كيان به چاپ رسيده و در فروشگاه اينترنتي كتاب انتشارات اشراقي به آدرس www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر