تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله (عسکریان ابیانه) امیرکبیر

کد شناسه :63680
تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله (عسکریان ابیانه) امیرکبیر

حفاظت سیستم های قدرت در مقابل انواع خطاها و جلوگیری از بروز و یا به حداقل رساندن خسارات از مهم ترین موضوعات مطرح در سیستم های قدرت می باشد . این کتاب تالیف حسین عسکریان ابیانه و حامد نفیسی و فرزاه رضوی بوده و توسط انتشارات صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده و در فروشگاه اینترنتی کتاب انتشارات اشراقی به آدرس www.eshraghipub.com موجود میباشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر