بازاريابي رابطه اي (تشكريان جهرمي) مهربان نشر

کد شناسه :63256
بازاريابي رابطه اي (تشكريان جهرمي) مهربان نشر

توانايي سازمان جهت ايجاد، حفظ و تقويت روابط ارزشمند و پايدار، مبناي مزيت رقابتي پايدار محسوب مي‌شود. از آنجا كه در بازارهاي تجاري از دست دادن مشتريان به معني از دست دادن بخش مهمي از سرماية شركت بوده و هزينه‌هاي هنگفتي بر آن تحميل مي‌كند، توسعة روابط نزديك و قوي با مشتريان منجر به خلق ارزشي عمده براي شركت مي‌شود. هستة بازاريابي رابطه‌مند عبارت است از روابط، حفظ روابط ميان شركت و بازيگران محيط شركت از قبيل عرضه‌كنندگان واسطه‌ها و مشتريان در اين رويكرد، تمركز از جذب مشتريان به حفظ آنها تغيير مي‌يابد. نگارنده در كتاب حاضر ويژگي‌ها، عناصر و مباني بازاريابي رابطه‌مند را بيان مي‌كند. بازاريابي تجاري؛ ابعاد ارتباط تجاري؛ ارزش رابطه؛ مديريت مشتريان بزرگ و چرخة عمر ارتباط، عنوان برخي از مباحث كتاب هستند. اين كتاب در فروشگاه اينترنتي اشراقي www.eshraghipub.com موجود مي باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر