رهيافت حل مسئله در جريان سيال لزج وايت (طغرايي) پويش انديشه

کد شناسه :52289
رهيافت حل مسئله در جريان سيال لزج وايت (طغرايي) پويش انديشه
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر