ارزيابي ريسك در سيستم هاي قدرت الگوها،روش هاو كاربردها يوان لي (فتوحي فيروزآبادي) شريف

کد شناسه :51807
ارزيابي ريسك در سيستم هاي قدرت الگوها،روش هاو كاربردها يوان لي (فتوحي فيروزآبادي) شريف
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر